Chi cục DTNN Hòa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê nhân công bốc xếp xuất bán 400 tấn thóc DTQG năm 2019

(17/12/2019)

 

I/ Thông tin chung:

1/ Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình

2/ Địa chỉ: Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

3/ Điện thoại: 02183.841.863                     Fax: 02183.843.704

4/ Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Hoạt động quản lý quỹ DTQG - KP hoạt động không thường xuyên)

5/ Địa điểm thực hiện: Vùng kho Mông Hóa (Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình)

II/ Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1.      Nhà thầu trúng thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu đã bao gồm thuế (đồng)

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế (đồng)

Nhà thầu

 trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê nhân công bốc xếp xuất bán 400 tấn thóc DTQG năm 2019

Chỉ định thầu trong trường hợp đặc biệt

36.000.000

36.000.000

Bà: Vũ Thị Phương;

Địa chỉ: Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Quyết định số 127/QĐ-CCDTHB ngày 17/12/2019 của Chi cục DTNN Hòa Bình

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 31/12/2019

2.      Nhà thầu không trúng thầu:

- Ông: Quách Đình Trọng (Địa chỉ: Xóm 3, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).

- Ông: Đinh Văn Toán (Địa chỉ: Xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Lý do không trúng thầu: Do giá dự thầu của 02 nhà thầu nêu trên cao hơn giá gói thầu.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến văn phòng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình để đàm phán ký kết hợp đồng./.Các tin đã đưa ngày: