Chi cục DTNN Vĩnh Linh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 350 tấn thóc dự trữ quốc gia xuất bán năm 2022

(06/12/2022)

 

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh

- Địa chỉ: 01 Quang Trung - Thị trấn Hồ Xá - huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0233.3820312; Fax: 0233.3624044.

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Linh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022.

4. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 350 tấn thóc dự trữ quốc gia xuất bán năm 2022.

B. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp 350 tấn thóc dự trữ quốc gia xuất bán năm 2022.

Gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng dân cư

42.000.000

42.000.000

 Tổ lao động do Ông Đào Xuân Hòa làm Tổ trưởng

Quyết định số 139/QĐ-CCDTVL ngày 02/12/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Đến ngày 30/12/2022

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

2.1.  Nhóm lao động do ông Trần Trọng Hùng làm Trưởng nhóm (Lý do: Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu) 

2.2.  Tổ lao động do ông Hoàng Đình Lam làm Tổ trưởng (Lý do: Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu) 

 Các tin đã đưa ngày: