Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán thóc, sản xuất vụ Đông xuân năm 2020 nhập kho năm 2020

(05/12/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

Địa chỉ:Tổ 16, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  02293824384               fax:

2. Tên gói thầu:

               “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán thóc, sản xuất vụ Đông xuân năm 2020 nhập kho năm 2020”

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự toán

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

“Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán thóc sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho năm 2020”

 

“Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán thóc sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, nhập kho năm 2020”

Thông báo mời thầu ngày 29/11/2022

Chỉ định thầu rút gọn

99.600.000 đồng

99.600.000 đồng

Ông: Nguyễn Công Khánh, tổ 9, Phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022

Quyết định số 161/QĐ – CCDTTĐ ngày   05/12/

2022

 Các tin đã đưa ngày: