Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán gạo, sản xuất vụ Đông xuân năm 2021, nhập kho năm 2021

(05/12/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

Địa chỉ:Tổ 16, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:  02293824384               fax:

2. Tên gói thầu:

               “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất bán gạo, sản xuất vụ Đông xuân năm 2021, nhập kho năm 2021”

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên dự toán

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 1.045.885,4 kg gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021, nhập kho năm 2021 tại điểm kho Tam Điệp

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp 1.045.885,4 kg gạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021, nhập kho năm 2021 tại điểm kho Tam Điệp

Thông báo mời thầu ngày 29/11/2022

Tham gia thực hiện của Cộng đồng

86.808.000 đồng

 

 

86.808.000 đồng

 

Ông: Đoàn Việt Hùng, tổ 10, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022

Quyết định số 162/QĐ-CCDTTĐ ngày 05/12/2022

 Các tin đã đưa ngày: