Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thay thế cảm biến máy đo nồng độ khí Nitơ phục vụ bảo quản lương thực

(06/12/2022)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

Địa chỉ: số 572, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Điện thoại: 02373.943.226 - 02373.940.397                                  Fax: 02373.943.225.

Đề nghị Quý cơ quan đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Thay thế cảm biến máy đo nồng độ khí Nitơ phục vụ bảo quản lương thực.

Chỉ định thầu rút gọn

  66.500.000 đồng 

(Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.)

 66.500.000

Công ty TNHH thiết bị Hợp Thành

Trọn gói

Tối đa 15 ngày

 

Số         819/QĐ-CDTTH ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

 Các tin đã đưa ngày: