Chi cục DTNN Thừa Thiên Huế thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất kho thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022

(06/12/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: 56 Nguyễn Chí Diểu - phường Đông Ba - Thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0234.3523072; Fax: 0234.3520372

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thừa Thiên Huế

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022.

4. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất kho thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022.

B. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất kho thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022

Gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

111.000.000

111.000.000

Trần Văn Long

Quyết định số 276/QĐ-CCDTTTH ngày 03/12/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Đến ngày 31/12/2022

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

-  Tổ lao động do ông Nguyễn Trí Điệp làm tổ trưởng (Lý do: Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu)

-  Tổ lao động do ông Lê Quang Hoàng làm tổ trưởng (Lý do: Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu)

 



Các tin đã đưa ngày: