Chi cục DTNN Ngọc Lặc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bốc xếp thóc, gạo xuất bán năm 2022

(06/12/2022)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Ngọc Lặc

Địa chỉ: xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0912.895.594

Kết quả lựa chọn nhà thầu :

STT

Tên gói thầu1

Hình thức lựa chọn nhà thầu1

Giá gói thầu1

Giá trúng thầu3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

 

 

 

 

1

Bốc xếp thóc, gạo xuất bán năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

(không qua mạng)

70.770.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)

70.770.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)

Hộ kinh doanh cá thể Triệu Văn Chính

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và phải đảm bảo theo tiến độ hợp đồng ký giữa Cục DTNN khu vực Thanh Hóa và khách hàng trúng đấu giá

Số 93/QĐ- CCDTNL ngày 02/12/2022

 Các tin đã đưa ngày: