Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bốc Vác 1.040 tấn gạo và 400 tấn thóc xuất bán theo kế hoạch năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

(05/12/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp.

- Địa chỉ: Thôn Trại – Xã Cao Xá - Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043.878.240

2. Tên gói thầu: Bốc Vác 1.040 tấn gạo và 400 tấn thóc xuất bán theo kế hoạch năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt kết quả

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Bốc vác 1.040 tấn gạo và 400 tấn thóc xuất bán theo kế hoạch năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

103.400.000

101.120.000

Công ty TNHH ĐT XD Hoàng Cường

Quyết định phê duyệt số 56/QĐ-CCDTTH ngày 02/12/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

Hợp đồng trọn gói

 Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022


 

 Các tin đã đưa ngày: