Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022

(05/12/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232 3511698;

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022.

4. Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022.

B. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công bốc xếp thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2020 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

30.500.000

30.500.000

Công ty TNHH Vận Tải Đa phương thức Miền Trung

Quyết định số 130/QĐ-CCDTQT ngày 05/12/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Đến hết ngày 28/12/2022

 

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

2.1. Cửa hàng Lê Thị Bích Vân  (Lý do: Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu) 

2.2. Cửa hàng Nguyễn Thị Lập  (Lý do: Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu) 

 Các tin đã đưa ngày: