Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải gói thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho năm 2019

(06/08/2019)

 

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho năm 2019.

2. Thời gian phát hành HSYC: từ 9 giờ 00, ngày 25 tháng 7 năm 2019 đến trước 9 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2019 (trong giờ hành chính).

3. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2019.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 20190752583-00 (ngày 19 tháng 7 năm 2019).

Nay Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 14 tháng 8 năm 2019.

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 14 tháng 8 năm 2019.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.Các tin đã đưa ngày: