Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gia công, lắp ráp quạt công nghiệp phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2019

(02/08/2019)

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

  - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

  - Điện thoại: (0256) 3 819070 ; Fax: (0256) 3 827 526.

2. Tên gói thầu: Gia công, lắp ráp quạt công nghiệp.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 299/QĐ-CDTNB ngày 01/8/2019 của Phó Cục trưởng phụ trách Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gia công, lắp ráp quạt công nghiệp phục vụ bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2019.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 22.440.000 đồng (Hai mươi hai triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

 

 

 

 

 

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

Gia công, lắp ráp quạt công nghiệp

22.440.000

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

05/8/2019

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng

22.440.000

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: