Công văn số 1120/TCDT- K của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc tham khảo giá máy phát điện nhập kho dự trữ quốc gia

(01/08/2019)

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

-----------

Số:  1120/TCDT- KH

V/v tham khảo giá máy phát điện nhập kho dự trữ quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng  7 năm 2019

     

        

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh máy phát điện.

 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu mua 02 loại máy phát điện công suất liên tục 136-150KVA và 50KVA nhập kho để phục vụ mục tiêu dự trữ quốc gia;

Đề nghị các Quý khách hàng quan tâm đến việc cung cấp các sản phẩm này cho biết thông tin về giá chào bán; giá giao dịch thành công, giá nhập khẩu tại thời điểm hiện nay để Tổng cục Dự trữ Nhà nước tham khảo; tiêu chuẩn kỹ thuật và các điều kiện thương mại (giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành), cụ thể như sau: 

  1. Tiêu chuẩn chất lượng:

- Đáp ứng theo QCVN 02:2017/BTC quy định tại Thông tư số 94/2017/TT-BTC ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia;

- Máy phát điện bao gồm các bộ phận: Động cơ, đầu phát, bảng điều khiển, thùng chứa nhiên liệu, khung bệ máy và vỏ chống ồn; các bộ phận đồng bộ về mặt kỹ thuật; mới 100%.

- Năm sản xuất: Năm 2019 trở lại đây.

- Hãng sản xuất máy phát điện thuộc các nước khối G7.

- Xuất xứ:

+ Sản xuất tại các nước công nghiệp thuộc khối G7.

+ Sản xuất tại các nước thứ 3.

(Đề nghị các đơn vị chào giá cho từng loại sản phẩm tương ứng với xuất xứ cụ thể theo mẫu đính kèm; có phụ lục và thông tư số 94/2017/TT-BTC kèm theo)

2. Địa điểm giao hàng: Hàng giao trên phương tiện bên bán, tại cửa kho dự trữ quốc gia trên địa bàn các tỉnh trong cả nước.

3. Điều kiện thanh toán: Chuyển khoản, sau khi hàng đã nhập vào kho dự trữ quốc gia.

4. Các cơ quan, đơn vị chào giá nêu cụ thể: Hãng sản xuất sản phẩm, xuất xứ (nơi sản xuất); model sản phẩm được chào giá; các thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm và các tài liệu cataloge kèm theo (nếu có).

Cung cấp các thông tin nhập khẩu liên quan của các sản phẩm chào giá (giá nhập khẩu, thời gian nhập khẩu, tờ khai hải quan…) và hợp đồng đã thực hiện mua, bán các sản phẩm này (nếu có) làm thông tin tham khảo.

5. Thời hạn gửi báo giá: Trước ngày ....../8/2019.

6. Nơi nhận báo giá: Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Số 4 Ngõ Hàng chuối 1 – phường Phạm Đình Hổ – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel: 84 – 24 37625647; fax: 84 – 24 37623490

Email: nguyenthihang1@gdsr.gov.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Tổng cục: đ/c Đức, đ/c Thời;

- Cục CNTT (để đăng tin);

- Lưu: VT, Vụ KH (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Văn Thời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: