Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo mời thầu Thuê thiết kế kỹ thuật đối với 04 loại xuồng (tàu) cao tốc DT1, DT2, DT3, DT4 và xe kéo (đà kéo) chở xuồng (tàu) DT2, DT3, DT4 dự trữ quốc gia

(29/07/2019)

- Tên bên mời thầu, chủ đầu tư: Tổng cục Dự trữ Nhà nước

- Địa chỉ: Số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại: (024).37625631; (024) 37625651; Fax: (024).32151091.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thuê thiết kế kỹ thuật đối với 04 loại xuồng (tàu) cao tốc DT1, DT2, DT3, DT4 và xe kéo (đà kéo) chở xuồng (tàu) DT2, DT3, DT4 dự trữ quốc gia.

- Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn.

- Giá gói thầu: 432.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ lễ, thứ 7 và chủ nhật) cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ quy định trong hợp đồng.

2. Tên dự án: Thiết kế kỹ thuật đối với 04 loại xuồng (tàu) cao tốc DT1, DT2, DT3, DT4 và xe kéo (đà kéo) chở xuồng (tàu) DT2, DT3, DT4 dự trữ quốc gia.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 31/7/2019 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 23/8/2019 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trụ sở Văn phòng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

8. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ.

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 23/8/2019.

10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút ngày 23/8/2019.

          Tổng cục Dự trữ Nhà nước kính mời đại diện các nhà thầu tham dự thầu theo thông tin nêu trên./.Các tin đã đưa ngày: