Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa xe ô tô biển kiểm soát 99A-001.68

(31/07/2019)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - Tp. Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.

Điện thoại/fax: 02223 821 282/02223 821 687.

Đề nghị Cục công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu sửa chữa xe ô tô biển kiểm soát 99A-001.68

 

Chỉ định thầu rút gọn

67.444.000

67.444.000

Trung tâm dịch vụ ô tô Thuận Phong

Quyết định số 261/QĐ-CDTHB ngày 31/7/2019 của Cục trưởng Cục DTNN KV Hà Bắc

Trọn gói

Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: