Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa mái tole kho K1- Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn

(02/08/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256. 3812947; 0256.3812906;        Fax: 056.3827526;

2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa mái tole kho K1- Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Thi công xây dựng

Chỉ định thầu rút gọn

561.947.000

554.581.000

Công ty TNHH XD và TM Tân Long

Quyết định số                                298/QĐ-CDTNB   ngày 01/8/2019

Trọn gói

90 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 Các tin đã đưa ngày: