Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu diệt mối và phòng mối tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

(01/08/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

- Địa chỉ: Số 67 đường Lê Thái Tổ - P. Võ Cường – TP. Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0222.3821.282;     - Fax: 0222.3821.687

2. Tên dự toán: Dự toán kinh phí không tự chủ năm 2019.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 264/QĐ-CDTHB ngày 1/8/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hà Bắc.

4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc

5. Tổng dự toán: 24.624.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê diệt mối và phòng mối tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tân Hiệp

24.624.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

07/8/2019

Trọn gói

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: