Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo mời chào hàng Mua lưỡi gà gia nhiệt máy hàn nhựa năm 2019

(30/07/2019)

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

2. Tên gói thầu: Mua lưỡi gà gia nhiệt máy hàn nhựa năm 2019.

3. Nguồn vốn: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (thuộc kinh phí bảo quản).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 8 giờ ngày 30/7/2019 đến trước 9 giờ ngày 15/8/2019.

6. Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu báo giá:

Trên website: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

7. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 15/8/2019.

8. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Trên website: http: //muasamcong.mpi.gov.vn.

9. Thời điểm mở thầu: Lúc 9 giờ 00, ngày 15/8/2019.

10. Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.Các tin đã đưa ngày: