Chi cục DTNN Yên Khánh thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đóng bao, bốc xếp 820 tấn thóc Nhập kho DTQG năm 2022

(10/08/2022)

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Giá trúng thầu (triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao, bốc xếp 820 tấn thóc Đông Xuân năm 2022, nhập kho DTQG

73/TB-CCDTYK ngày 05/8/2022

Chỉ định thầu rút gọn

99,220

  99,220

Công ty TNHH TM và DVSX Thuận Phong;  Đ/c: Đường 10, xóm 4, Xã Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 15/9/2022

77/QĐ-CCDTYK ngày 09/8/2022

 Các tin đã đưa ngày: