Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2022

(10/08/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

  - Địa chỉ: Số 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844496 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên gói thầu: Cung cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2022.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 174/QĐ-CDTĐNB ngày 10/8/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

5. Tổng dự toán: 560.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan theo quy định)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cung cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2022

560.000.000

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước; Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực


 

 Các tin đã đưa ngày: