Cục DTNN khu vực Hà Nội thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2022

(09/08/2022)

A. Thông tin chung:

1. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội.

2. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội.

Địa chỉ: Số 36 ngõ 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.38643020                Fax:    024.38641582  

3. Quyết định số 244/QĐ-CDTHN ngày 08/8/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2022.

B. Nội dung thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2022

400.000.000

Ngân sách Nhà nước năm 2022 (định mức phí bảo quản hàng DTQG, nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn, phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện)

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Ngày 25/8/2022.

 

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực


 

 Các tin đã đưa ngày: