Chi cục DTNN Đồng Hới thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 570 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022

(08/08/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 6 - Phường Bắc Lý – TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3836208; Fax: 0232.3835436;

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Hới

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022.

4. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 570 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại điểm kho Bắc Lý (bảo quản bằng hình thức đổ rời).

B. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 570 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại điểm kho Bắc Lý(bảo quản bằng hình thức đổ rời)

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

62.700.000

62.700.000

Công ty TNHH SX và TM Tiến Lâm

Quyết định số 160/QĐ-CCDTĐH ngày 05/8/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 14/9/2022

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

2.1. Cơ sở xay xát chế biến lương thực Hoàng Thị Châu  (Lý do: Giá gói thầu cao) 

2.2. Hộ kinh doanh lương thực Hoàng Thị Vùng  (Lý do: Giá gói thầu cao)                                               

 Các tin đã đưa ngày: