Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2022

(09/08/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232.3511698;

2. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022.

4. Tên gói thầu: Thuê nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2022.

B. Nội dung chính của kết quả lựa chọn nhà thầu:

1. Nhà thầu trúng thầu:    

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công sang bao, đóng gói và bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

73.200.000

73.200.000

Lê Thị Bích Vân

Quyết định số 172/QĐ-CCDTQT ngày 09/8/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Đến hết ngày 14/9/2022

 

2. Các nhà thầu không trúng thầu:

2.1. Hộ kinh doanh Lương thực Trần Thị Nguyệt  (Lý do: Giá gói thầu cao) 

2.2. Cửa hàng Nguyễn Thị Lập  (Lý do: Giá gói thầu cao)       

 Các tin đã đưa ngày: