Chi cục DTNN Bình Lục thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 990.000kg thóc Đông Xuân nhập kho năm 2022

(10/08/2022)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục

Địa chỉ: Xã Trung Lương – Huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam

Điện thoại/fax/email: 0226 3860 163

STT

Tên dự toán

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 990.000kg thóc Đông Xuân nhập kho năm 2022

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 990.000kg thóc Đông Xuân nhập kho năm 2022

Thông báo mời thầu ngày 05/8/2022

Chỉ định thầu rút gọn

84.150.000

84.150.000

Bà Trần Thu Hiền

Địa chỉ: 554 – Đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố Bình Long, Thị trấn Bình Mỹ - huyện Bình Lục – tỉnh Hà Nam

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày 11/8/2022

Quyết định số  37 /QĐ-CCDTBL ngày 10/8/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 990.00kg thóc Đông Xuân nhập kho năm 2022”

 

 Các tin đã đưa ngày: