Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp: Cải tạo, sửa chữa tháo dỡ thu hồi dây, trụ điện bê tông và lắp đặt đường dây hạ áp

(05/11/2019)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

 

 

 

 

Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

Gói thầu xây lắp: Cải tạo, sửa chữa tháo dỡ thu hồi dây, trụ điện bê tông và lắp đặt đường dây hạ áp

 

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

46.599.000

46.599.000

Công ty TNHH xây lắp điện Ngọc Bích

 

 

 

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

Quyết định số 268/QĐ-CDTNTB ngày 04/11/  /2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: