Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp số 2: Phòng chống mối nhà kho

(05/11/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

   A. THÔNG TIN CHUNG:

 

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

    Địa chỉ: 459 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

    Điện thoại: 0256.3822602;  0256.3812906;    Fax: 056.3827526.

2. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 2: Phòng chống mối nhà kho công trình Nâng cấp kho lương thực - kho Dự trữ Dung Quất, Quảng Ngãi - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Gói thầu xây lắp số 2: Phòng chống mối nhà kho.

Chỉ định thầu

249.999.127

240.898.000

Chi nhánh Công ty CP khử trùng Việt Nam tại Quy Nhơn

Quyết định số                                       429/QĐ-CDTNB   ngày 01/11/2019

Trọn gói

90 ngày (Kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công)

 Các tin đã đưa ngày: