Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp: Cải tạo, sửa chữa thay cửa kho tiệp 1 và đổ bê tông mở rộng nền đường

(05/11/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889669. Fax: 058.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 264/QĐ-CDTNTB ngày 01/11/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa thay cửa kho tiệp 1 và đổ bê tông mở rộng nền đường.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

5. Tổng mức đầu tư:  176.755.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp: Cải tạo, sửa chữa thay cửa kho tiệp 1 và đổ bê tông mở rộng nền đường

167.854.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11 năm

2019

Trọn gói

30 ngày

Tổng giá các gói thầu

167.854.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: