Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán đổi hàng năm 2019

(04/11/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ;

Điện thoại:        0292.3841447     - Fax: 0292.3841447.

2. Tên dự toán: Thuê bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán đổi hàng đợt 2 năm 2019.

 3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 237/QĐ-CCDTCT ngày 04/11/2019 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán đổi hàng năm 2019.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 13.200.000 đồng (Mười ba triệu hai trăm ngàn).

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Đồng; đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định của nhà nước và các chi phí khác liên quan đến quá trình bốc xếp hàng xuất kho)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê bốc xếp thóc dự trữ quốc gia xuất bán đổi hàng năm 2019

13.200.000

Ngân sách Nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo Khoản 2, Điều 56, Nghị định 63/2014/NĐ-CP)

 

Tháng 11/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019

 

Tổng cộng

13.200.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: