Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo chào hàng cạnh tranh rút gọn, qua mạng mua máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác

(05/11/2019)

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

2. Tên gói thầu: mua máy điều hòa nhiệt độ phục vụ công tác tại Văn phòng Cục DTNNKV Nghĩa Bình.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn, qua mạng

5. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ ngày 05 tháng 11 năm 2019 đến 8 giờ 30, ngày 14 tháng 11 năm 2019.

6. Địa chỉ phát hành Bản yêu cầu báo giá: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình. 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (Điện thoại: (0256) 3 826441; Số Fax: (0256) 3 827 526)

7. Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là đến 8 giờ 30, ngày 14 tháng 11 năm 2019.

8. Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình. 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số Fax: (0256) 3 827 526

9. Thời gian mở báo giá: Lúc 8 giờ 30, ngày 14/11/2019

 Các tin đã đưa ngày: