Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm máy Photocopy phục vụ hoạt động Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương

(05/11/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

       - Địa chỉ: Số 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên gói thầu: Mua sắm máy Photocopy phục vụ hoạt động Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 264/QĐ-CDTĐNB ngày 04/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 49.500.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Mua sắm máy Photocopy phục vụ hoạt động Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương

49.500.000

Nguồn tiết kiệm phí của đơn vị

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước

Tháng 11 năm 2019

Trọn gói

Tối đa 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019

 

 Các tin đã đưa ngày: