Chi cục DTNN Kiến An thông báo kế hoạch phun thuốc diệt muỗi năm 2019

(05/11/2019)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ phun thuốc diệt muỗi;

- Giá gói thầu: 84.001.500 đồng;

-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (Theo quy trình CĐT rút gọn);

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 10,11 năm 2019;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/11/2019.Các tin đã đưa ngày: