Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp: Cải tạo, sửa chữa thay cửa kho tiệp 1 và đổ bê tông mở rộng nền đường

(05/11/2019)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận

Lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.901.000

4.901.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Nhật Long

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 251/QĐ-CDTNTB ngày 21/10/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hoàng Phát

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số  252/QĐ-CDTNTB ngày 21/10/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

3

 

 

 

 

 

Gói thầu xây lắp: Cải tạo, sửa chữa thay cửa kho tiệp 1 và đổ bê tông mở rộng nền đường

 

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

167.854.000

167.854.000

Công ty TNHH Ibon

 

 

 

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Quyết định số 267/QĐ-CDTNTB ngày 04/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: