Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau học kỳ II năm học 2018-2019 (đợt 2)

(24/04/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3883116     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự toán: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau học kỳ II năm học 2018-2019 (đợt 2).

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 120/QĐ-CDTTNB ngày 24/4/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau học kỳ II năm học 2018-2019 (đợt 2).

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 198.069.300 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau học kỳ II năm học 2018-2019 (đợt 2)

198.069.300

Ngân sách Nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 4/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 19/5/2019

 

Tổng giá trị gói thầu

198.069.300

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: