Chi cục DTNN Lý Nhân thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 600.000kg gạo nhập kho dự trữ năm 2019 tại vùng kho Trại Cá

(24/04/2019)

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 600.000kg gạo nhập kho dự trữ năm 2019 tại vùng kho Trại Cá.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 600.000kg gạo nhập kho dự trữ năm 2019 tại vùng kho Trại Cá.

3. Giá gói thầu: 49.200.000 đồng

( Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng)

4. Giá trúng thầu: Gói thầu: 49.200.000 đồng ( Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng)

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Nhà thầu trúng thầu:

Ông Trần Trọng Quý                        Tổ trưởng tổ bốc vác.

Địa chỉ: Khu đô thị Mạnh Hùng – Bắc Lý – Lý Nhân – Hà Nam.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 05/QĐ-CCDTLN ngày 24/4/2019 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 600.000kg gạo nhập kho dự trữ năm 2019 tại vùng kho Trại Cá” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.Các tin đã đưa ngày: