Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2019

(24/04/2019)

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH MUA THÓC DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2019

CỦA CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHĨA BÌNH

 

1. Số lượng mua: 5.000 tấn thóc, trong đó:

- Mua tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi: 1.700 tấn.

- Mua tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn, tỉnh Bình Định: 3.300 tấn.

2. Phương thức: mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước.

3. Giá mua: theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Khi mua sẽ niêm yết công khai tại nơi mua thóc.

4. Chất lượng thóc nhập kho: thóc vụ Đông Xuân, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc.

5. Thời gian tổ chức mua: kể từ ngày 02/5/2019 đến hết ngày 15/6/2019.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thóc dự trữ quốc gia xin vui lòng liên hệ tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình (số ĐT: 0256. 3822602 – 3824905); Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn (số ĐT: 0256. 3882107); Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi (số ĐT: 0255. 3822620) để đăng ký và biết thêm chi tiết ./.Các tin đã đưa ngày: