Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 6 dùi cui điện Titan M3

(24/04/2019)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CUNG CẤP CÔNG CỤ HỖ TRỢ AN NINH BẢO VỆ

 

  1. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.(3822602 – 3824905); Fax: 0256.3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp 6 dùi cui điện Titan M3.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: theo Quyết định số 152/QĐ-CDTNB ngày 23/4/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp công cụ hỗ trợ an ninh bảo vệ.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu (đã có thuế GTGT): 17.340.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

  1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian

lựa chọn

nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện

hợp đồng

 

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp 6 dùi cui điện Titan M3.

 

 

17.340.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 23/4/2019 đến ngày 26/4/2019.

 

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 20/5/2019

 

 Các tin đã đưa ngày: