Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch mua thóc DTQG năm 2019

(24/04/2019)

 

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MUA THÓC

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2019:

1. Số lượng và chất lượng: 4.500 tấn thóc vụ Đông xuân 2019, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính.

2. Địa điểm nhập kho:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành, tỉnh Quảng Nam:       1.500 tấn.

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam:         2.000 tấn.

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng: 1.000 tấn.

3. Phương thức: mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa kho dự trữ nhà nước.

4. Giá mua: thực hiện theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

5. Thời gian mở cửa kho mua thóc: Từ ngày 02/5/2019 đến 15/6/2019.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán thóc xin liên hệ: phòng KH&QLHDT, điện thoại 0236-3714551, fax: 0236-3813082.Các tin đã đưa ngày: