Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bảo hiểm gạo DTQG vận chuyển hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau học kỳ II năm học 2018 - 2019 (đợt 1)

(24/04/2019)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0292.3824869     - Fax: 0292.3824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuê bảo hiểm gạo DTQG vận chuyển hỗ trợ học sinh tỉnh Cà Mau học kỳ II năm học 2018 - 2019 (đợt 1)

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP )

1.873.617

1.873.617

Công ty bảo hiểm PJICO Cần Thơ

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 20/5/2019

 

Quyết định số     108/QĐ-CDTTNB

ngày 17/4/2019

 Các tin đã đưa ngày: