Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bao PP, chỉ may bao, bạt xanh PP phục vụ nhập thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

(24/04/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3714172.

- Fax: 0236-3746413.

2. Tên gói thầu: Mua bao PP, chỉ may bao, bạt xanh PP phục vụ nhập thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

ơ

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện HĐ

Mua bao PP, chỉ may bao, bạt xanh PP phục vụ nhập thóc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Chào hàng cạnh tranh trong nước

251.850.000 đồng.
(Bằng chữ: Hai trăm năm mốt triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng y).

Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 10% và tất cả các chi phí có liên quan, giao hàng tại 3 Chi cục.

247.540.000 đồng.
(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng y).

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT 10% và tất cả các chi phí có liên quan, giao hàng tại 3 Chi cục.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Mai Thuận

Quyết định số                      162/QĐ-CDTĐN ngày   23/4/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

Trọn gói.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: