Vai trò của Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên với công tác bảo đảm an ninh và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn

(05/07/2021)

Tấn Hùng  

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đứng chân trên địa bàn ba tỉnh khu vực Nam Tây Nguyên, thực hiện chức năng trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia và quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia trên địa bàn ba tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Tây Nguyên là vùng đất cao nguyên có năm tỉnh, trong đó tổng diện tích của ba tỉnh thuộc khu vực nam Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng) là 29.322 km², tổng dân số hơn 3,6 triệu người. Đây cũng là địa bàn giao lưu văn hoá của hơn 44/54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên vùng đất này. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk có 44 dân tộc sinh sống, chiếm hơn 32% trong tổng số dân toàn tỉnh là hơn 1,7 triệu người, các tộc người tại chỗ như Êđê, M’nông; tỉnh Đắk Nông có 40 dân tộc cùng sinh sống, chiếm hơn chiếm 32% trong tổng số dân toàn tỉnh là 0,6 triệu người, các tộc người tại chỗ như M'Nông, Mạ và Ê đê; tỉnh Lâm Đồng có 43 dân tộc cùng sinh sống, chiếm hơn 24% trong tổng số dân toàn tỉnh là hơn 1,3 triệu người, tộc người tại chỗ như K’Ho, Mạ. (1)

Nền kinh tế của ba tỉnh thuộc khu vực nam Tây Nguyên chủ yếu dựa vào nông nghiệp, riêng tỉnh Lâm Đồng có phát triển dịch vụ du lịch, tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Lạt; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 37,05 triệu đồng/người (Đắk Lắk là 32,58 triệu, Đắk Nông là 33,69 triệu, Lâm Đồng là 44,89 triệu), thấp hơn nhiều thu nhập bình quân đầu người của cả nước là 50,76 triệu đồng/người. Nhìn chung, điều kiện kinh tế - xã hội của ba tỉnh thuộc khu vực nam Tây Nguyên thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tình trạng học sinh bỏ học nhiều, nhất là học sinh người dân tộc thiểu số. (2)

Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta luôn quan tâm, chăm lo đến cuộc sống người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số, ít người. Hơn nữa, Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Việc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao đã góp phần bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh tại địa phương.

Nhận thức được vai trò quan trọng của Cục trên địa bàn, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Cục thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Chi cục thuộc Cục theo dõi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó phối hợp với UBND các tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo) nắm bắt nhu cầu cần hỗ trợ của địa phương, từ đó đã kịp thời đề xuất Tổng cục Dự trữ Nhà nước về nhu cầu hàng dự trữ quốc gia cần thiết để hỗ trợ địa phương.

Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng cục Dự trữ Nhà nước nên hàng dự trữ quốc gia lưu kho của Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên luôn được bảo đảm đầy đủ về số lượng để kịp thời xuất cấp cho địa phương khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ học sinh, người dân nhằm bảo đảm ổn định đời sóng cho nhân dân, bảo đảm an ninh tại địa phương.

 

Cục trưởng Nguyễn Nam Thắng kiểm tra công tác bảo quản

hàng DTQG tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

 

Cùng với việc tăng lượng hàng dự trữ quốc gia nhập kho hàng năm thì công tác bảo đảm an toàn, chất lượng hàng dự trữ quốc gia nhập kho cũng không ngừng được nâng cao, đơn vị thực hiện đúng quy trình, quy chuẩn do Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính quy định. Do đó, hàng dự trữ quốc gia khi được giao đến người thụ hưởng luôn được kịp thời, bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng.

Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng Tây Nguyên, cộng với việc đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số còn bỏ học nhiều. Nên các chính sách hỗ trợ người dân luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta đặc biệt quan tâm, chăm lo kịp thời nhằm ổn định cuộc sống cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, từ đó bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia trên địa bàn khu vực nam Tây Nguyên chủ yếu là các hộ nghèo, người dân bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Trong những năm qua, do ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu, dịch bệnh phá hoại cây trồng, vật nuôi nên đời sống người nông dân gặp nhiều khó khăn. Cục đã xuất cấp gạo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến người dân kịp thời, giúp giảm bớt một phần khó khăn cho người dân. Cụ thể, trong năm 2020, Cục đã xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý và giáp hạt là 2.130,875 tấn (tỉnh Đắk Lắk là 1.399,295 tấn, tỉnh Đắk Nông là 731,580 tấn); trong 6 tháng đầu năm 2021, xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt là 2.143,59 tấn (tỉnh Đắk Lắk là 1.665,105 tấn, tỉnh Đắk Nông là 478,485 tấn).  

 

Gạo DTQG xuất hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong đợt giáp hạt 2021

 

Bên cạnh công tác xuất gạo hỗ trợ nhân dân thì từ năm 2013 đến nay, Cục còn xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP. Cụ thể, trong năm 2020, Cục đã xuất cấp 3.559,685 tấn gạo cho học sinh (tỉnh Đắk Lắk là 1.829,255 tấn, tỉnh Đắk Nông là 1.299,725 tấn, tỉnh Lâm Đồng là 430,705 tấn); trong 6 tháng đầu năm 2021, đã xuất cấp 1.958,53 tấn gạo (tỉnh Đắk Lắk là 1.096,18 tấn, tỉnh Đắk Nông là 600,075 tấn, tỉnh Lâm Đồng là 262,275 tấn). Theo chia sẻ của thầy, cô giáo các trường dân tộc nội trú: kể từ khi có chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh của Chính phủ thì tình trạng học sinh bỏ học do có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh dân tộc thiểu số đã giảm, nhà trường rất vui mừng khi các em được tiếp tục đến trường.

 

Gạo DTQG xuất cấp hỗ trợ học sinh tỉnh Đắk Lắk năm học 2020 - 2021

 

Ngoài công tác xuất cấp hỗ trợ người dân, học sinh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Cục còn thực hiện nhiệm vụ xuất vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn. Năm 2020, Cục đã xuất cấp cho địa phương 05 thiết bị chữa cháy rừng, 02 máy phát điện phục vụ công tác khắc phục thiên tai và 40 nhà bạt cứu sinh loại nhẹ để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Cùng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với khu vực Tây Nguyên thì hàng dự trữ quốc gia được xuất cấp (không thu tiền) cho địa phương được đánh giá là một trong những nguồn lực quan trọng trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ người dân, học sinh. Đơn vị cũng được lãnh đạo UBND các tỉnh đánh giá cao trong công tác hỗ trợ người dân, học sinh, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Ghi nhận những kết quả đóng góp của đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho tập thể Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên và 04 công chức thuộc Cục trong công tác xuất gạo hỗ trợ Nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.  

Sở dĩ đạt được kết quả như trên, theo ông Nguyễn Nam Thắng, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thì:“trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND ba tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Tổng cục Dự trữ Nhà nước; tiếp theo là sự tâm huyết, đặt nền móng vững chắc cho đơn vị của tập thể lãnh đạo và đội ngũ công chức qua các thời kỳ, nhất là từ những ngày mới thành lập đơn vị (26/5/1992); sau cùng là sự đồng lòng, chung sức của toàn thể công chức của đơn vị từ lãnh Cục đến đội ngũ công chức chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục”. Đây là niềm tự hào của mỗi công chức trong đơn vị khi được cùng nhau làm việc dưới “mái nhà” ngành Dự trữ Nhà nước nói chung và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên nói riêng.

Để chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Dự trữ Nhà nước (07/8/1956-07/8/2021) và hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên (26/5/1992-26/5/2022), tập thể lãnh đạo cùng công chức thuộc Cục quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo./.

 

-----------------------------------------------------                     

(1): Theo Báo cáo tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số năm 2019 tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

(2): Nguồn Baodaknong.org.vn, bài viết ngày 25/5/2021.