Công điện số 15/CĐ-TCDT ngày 14/11/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ứng phó với cơn bão số 13

(14/11/2020)

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

-------

 

Số: 15/CĐ-TCDT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

   Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2020

 

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc ứng phó với cơn bão số 13

---------------

         Tổng cục Dự trữ Nhà nước điện: các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Bắc Tây Nguyên.

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 390km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 510km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng-Thừa Thiên Huế khoảng 190km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 đến 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần. Đến 04 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Gió mạnh trên đất liền: Từ sáng và trưa nay (14/11), trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9,vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12. Mưa lớn: Từ 14-16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50-150mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão và tình hình mưa lũ xảy ra hết sức phức tạp trên địa bàn các từ tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, tiếp theo các Công điện: số 13/CĐ-TCDT ngày 02/11/2020; số 14/CĐ-TCDT ngày 09/11/2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực từ Nam Tây Nguyên trở ra đến Thanh Hóa, thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục bố trí nhân lực trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 13 và tình hình mưa lũ trên địa bàn, kịp thời có biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia.

2. Chủ động rà soát tài sản, kho chứa hàng dự trữ quốc gia để có phương án sửa chữa, khắc phục kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản, hàng dự trữ quốc gia.

3. Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

4. Các nội dung khác, thực hiện theo hướng dẫn tại các Công điện số 13/CĐ-TCDT ngày 02/11/2020 và số 14/CĐ-TCDT ngày 09/11/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nếu có phát sinh, vướng mắc, những vấn đề vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Dự trữ Nhà nước (qua Vụ Quản lý hàng dự trữ) để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục;

- Các Vụ: Kế hoạch; TVQT; KH&CNBQ;

- Cục CNTT (đăng tin);

- Lưu: VT, Vụ QLHDT (20 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Vũ Anh

 
 


Tài liệu đính kèm: