Công điện số 13/CĐ-TCDT ngày 02/11/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ứng phó với cơn bão số 10

(03/11/2020)

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

--------

 

Số: 13/CĐ-TCDT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

   Hà Nội, ngày  02 tháng 11 năm 2020

 

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc ứng phó với cơn bão số 10

----------------

Tổng cục Dự trữ Nhà nước điện: các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Bắc Tây Nguyên

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ)giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 250km, cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 190km, cách Phú Yên khoảng 210km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 05/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và tiếp tục suy yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão và tình hình mưa lũ xảy ra hết sức phức tạp trên địa bàn các tỉnh Miền Trung trong tháng 10/2020 vừa qua; tiếp theo các Công điện số 10/CĐ-TCDT ngày 16/10/2020; số 11/CĐ-TCDT ngày 23/10/2020 và số 12/CĐ-TCDT ngày 26/10/2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực từ Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên trở ra đến Thanh Hóa, thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục duy trì bố trí nhân lực trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão và tình hình mưa lũ trên địa bàn, để kịp thời có biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia;

2. Rà soát, kiểm tra tài sản, kho chứa hàng dự trữ quốc gia để kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng (nếu có), đồng thời có phương án bảo quản hàng dự trữ quốc gia đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng.

3. Tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trữ hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất theo kế hoạch tiếp nhận của địa phương, đảm bảo phù hợp với thời gian giao nhận hàng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quy định.

4. Đối với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực hiện nay đang thực hiện nhập hàng (vật tư, thiết bị), xuất bán luân phiên đổi hàng (thóc, gạo), xuất gạo hỗ trợ (học sinh, trồng rừng), Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng dự trữ quốc gia.

5. Các nội dung khác, thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại các Công điện: số 10/CĐ-TCDT ngày 16/10/2020; số 11/CĐ-TCDT ngày 23/10/2020 và số 12/CĐ-TCDT ngày 26/10/2020.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nếu có phát sinh, vướng mắc, những vấn đề vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Dự trữ Nhà nước (qua Vụ Quản lý hàng dự trữ) để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục;

- Các Vụ: Kế hoạch; TVQT; KH&CNBQ;

- Cục CNTT (đăng tin);

- Lưu: VT, Vụ QLHDT (19 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Vũ Anh

 

 

 


 


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: