Chi cục DTNN Tây Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa kho phục vụ nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia

(18/08/2023)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

   A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn.

Địa chỉ: xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.388210;                 Fax: 0256.3882107

2. Tên gói thầu: Sửa chữa kho phục vụ nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia.

   B. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa kho phục vụ nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Chỉ định thầu rút gọn

19.247.000

19.247.000

Cửa Hàng Tổng Hợp Đồ Chơi – VPP Bùi Thị Thu Điểm

 

Quyết định số      42/QĐ-CCDTTS   ngày 18/8/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Sơn

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2023

 Các tin đã đưa ngày: