Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo mời chào hàng Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023

(17/08/2023)

 

1/. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

- Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.723 543                       Fax: 02693.723 548

2/. Tên gói thầu: Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023

-  Loại gói thầu: Mua sắm hàng hoá

- Giá gói thầu: 42.039.360 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, không trăm ba mươi chín nghìn, ba trăm sáu mươi đồng). Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan; chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng và bơm nạp cho tất cả các lô gạo nhập kho năm 2023 tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3/. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2023.

4/. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước, qua mạng.

5/. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6/. Thời gian đăng tải Bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 17/8/2023 đến trước 09h00 ngày 23/8/2023 trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn

7/.Thời gian đóng thầu: 09h00 ngày 23/8/2023 trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn

8/. Thời gian mở thầu: Ngay sau thời điểm đóng thầu.

 Các tin đã đưa ngày: