Chi cục DTNN Phổ Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 2.400 kg khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 3.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023

(18/08/2023)

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan/đơn vị: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên.

- Địa chỉ: TDP Thanh Hoa, P. Đồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện Thoại: 02083.863146

2. Tên gói thầu: Cung cấp 2.400 kg khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 3.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên.

B. Nội dung của kết quả lựa chọn nhà thầu

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Cung cấp 2.400 kg khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 3.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên

 

Chỉ định thầu rút gọn

37.200.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng).

 

37.200.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng).

 

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Miền Bắc

Quyết định số 48/QĐ-CCDTPY ngày 17/8/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên

Hợp đồng trọn gói

75 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: