Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp khí Nitơ bảo quản ban đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023;

(15/08/2023)

1. Tên dự toán: Mua khí Nitơ  bảo quản ban đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023;

2. Tên gói thầu: Cung cấp khí Nitơ bảo quản ban đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023;

3. Số thông báo mời thầu: IB2300172599 ngày 28/7/2023;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng;

5. Giá gói thầu: 171.849.600 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn sáu trăm đồng);

6. Giá trúng thầu: 152.755.200 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm đồng);

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Khí Công nghiệp An Phát;

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày đồng thời giao, nhận khí Nitơ trong vòng 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 165/QĐ-CDTNTB ngày 15/8/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp khí Nitơ bảo quản ban đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023./.

 Các tin đã đưa ngày: