Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023

(17/08/2023)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

- Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.723 543                       Fax: 02693.723 548

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 190/QĐ-CDTBTN ngày 16/8/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

CCung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023

 

    42.039.360 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi hai triệu, không trăm ba mươi chín nghìn, ba trăm sáu mươi đồng)

Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan; chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng và bơm nạp cho tất cả các lô gạo nhập kho năm 2023 tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

NSNN năm 2023

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8 năm 2023

- Thời gian đăng tải Bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 17/8/2023 đến trước 09h00 ngày 23/8/2023 trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Thời gian đóng thầu, mở thầu:

+ Thời gian đóng thầu: 09h00 ngày 23/8/2023 trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn

+   Thời gian mở thầu: Ngay sau thời điểm đóng thầu.

 

 

Trọn gói

Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 


 

 Các tin đã đưa ngày: