Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khí Nitơ đóng chai bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023

(18/08/2023)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vựcHà Bắc.

- Địa chỉ: số 67 Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh

- Điện thoại: 02223.820408;     Fax: 02223.821687

2. Tên dự toán: Mua khí Nitơ đóng chai bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 163/QĐ-CDTHB ngày   16/8/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khí Nitơ đóng chai bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023.

 4. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

5. Tổng dự toán được duyệt: 121.600.000 đồng

B. Nội dung thông báo:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

 (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức

lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua khí Nitơ đóng chai bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023.

 

121.600.000

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng

tháng 8/2023

Trọn gói

Trong 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: