Chi cục DTNN Hòa Binh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuê nhân công bốc xếp 1.042,08 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Hòa Bình học kỳ I năm học 2019 - 2020

(12/09/2019)

I/ Thông tin chung:

1/ Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình

2/ Địa chỉ: Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

3/ Điện thoại: 02183.841.863                     Fax: 02183.843.704

4/ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 86/QĐ-CCDTHB ngày 12/9/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình

5/ Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Hoạt động quản lý quỹ DTQG - KP hoạt động không thường xuyên).

6/ Địa điểm thực hiện: Vùng kho Mông Hóa (Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình)

 

 

 

 

II/ Nội dung thông báo

Tên gói thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu đã bao gồm thuế (đồng)

Nguồn vốn

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Thuê nhân công bốc xếp 1.042,08 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Hòa Bình học kỳ I năm học 2019 - 2020

+ Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn trong nước

+ Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

93.787.200

Ngân sách Nhà nước

Trong tháng 9/2019

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 10/10/2019

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 12/9/2019 đến ngày 17/9/2019.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình thông báo rộng rãi đến các nhà thầu theo đúng quy định hiện hành về đấu thầu./.Các tin đã đưa ngày: