Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo bán đấu giá 3.136,456 tấn gạo dự trữ quốc gia

(11/09/2019)

 

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ GẠO DTQG THUỘC KẾ HOẠCH ĐỔI HÀNG NĂM 2019

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo bán đấu giá 3.136,456 tấn gạo dự trữ quốc gia như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng - Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng - Số 07 đường Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Danh mục tài sản:

TT

Đơn vị tài sản

Chủng loại

Địa điểm để tài sản

Số lượng
(kg)

Giá khởi điểm (Đồng)

Tiền đặt trước 10% (Đồng)

1

01 GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2018

Chi cục DTNN Hòa Vang

415.000

3.195.500.000

319.550.000

2

02 GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2018

Chi cục DTNN Hòa Vang

425.000

3.272.500.000

327.250.000

3

03 GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2018

Chi cục DTNN Hòa Vang

420.000

3.234.000.000

323.400.000

4

04 GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2018

Chi cục DTNN Hòa Vang

430.000

3.311.000.000

331.100.000

5

05 GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2018

Chi cục DTNN Hòa Vang

430.000

3.311.000.000

331.100.000

6

06 GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2018

Chi cục DTNN Hòa Vang

440.000

3.388.000.000

338.800.000

7

07 GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2018

Chi cục DTNN Hòa Vang

280.000

2.156.000.000

215.600.000

8

08 GHV

Gạo 15% tấm, sản xuất tại Nam Bộ vụ Đông xuân 2018

Chi cục DTNN Hòa Vang

296.456

2.282.711.200

228.271.120

 

 

 

CỘNG

3.136.456

24.150.711.200

2.415.071.120

 

 

4. Nơi có tài sản đấu giá: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang. Địa chỉ: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09h00 ngày 27/9/2019, tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 09h00 ngày 24/9/2019 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng.

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP Đà Nẵng - Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: (0236) 3889627 - 3887678 - 3895593./.Các tin đã đưa ngày: