Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thông báo bán thóc nhập kho năm 2017 thuộc kế hoạch xuất bán đổi hàng năm 2019

(12/09/2019)

 

THÔNG BÁO

 BÁN LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA KẾ HOẠCH

BÁN ĐỔI HÀNG NĂM 2019

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú tổ chức bán thóc nhập kho năm 2017 thuộc kế hoạch xuất bán đổi hàng năm 2019.

1. Số lượng, chủng loại, địa điểm

- Số lượng: 1.000.000 kg

- Chủng loại: Thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2017.

- Địa điểm:

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì           : 250.000 kg

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường       : 350.000 kg

+ Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc         : 400.000 kg

2. Phương thức

- Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

- Giá bán: 5.600 đ/kg (Theo Quyết định số 513/QĐ-TCDT ngày 09/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước).

3. Thời gian mở cửa kho: Từ ngày 16/9/2019.

4. Thời gian xuất bán: Đến hết ngày 31/12/2019.

Mọi chi tiết mời liên hệ: Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú (Trong giờ hành chính).

Địa chỉ: Số 07 Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3991 956; 0210 3952 262; Fax: 0210 3991 755.

 Các tin đã đưa ngày: